പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്ന് ഫോട്ടോ മറയ്ക്കാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്

ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പബ്ലിക്കില്‍ നിന്നും മറയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സുരക്ഷാഫീച്ചറുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്. സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നയം കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാപരമായി നടപ്പാക്കാനാണിത്. ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഫീച്ചര്‍ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റില്‍ അല്ലാത്തയൊരാള്‍ക്ക് കാണാതിരിക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്ങുകളില്‍ ഇനി മാറ്റം വരുത്താം. പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും പങ്കിടുന്നതില്‍ നിന്നും സൂം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും അല്ലെങ്കില്‍ ലോക്കുചെയ്ത പ്രൊഫൈലുകളുടെ കവര്‍ ഫോട്ടോകളില്‍ നിന്നും ചങ്ങാതിമാരല്ലാത്തവരെ ഈ ഫീച്ചര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലുകളുടെ ടൈംലൈനില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ കാണുന്നതില്‍ നിന്നും ഈ ലോക്ക് ഫീച്ചര്‍ നിയന്ത്രിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആശങ്കകള്‍ ഇതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

സവിശേഷത പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കാന്‍-പ്രൊഫൈല്‍ പേരില്‍ കൂടുതല്‍ ടാപ്പുചെയ്യുക, ലോക്ക് പ്രൊഫൈല്‍ ടാപ്പുചെയ്യുക,
കണ്‍ഫേം ചെയ്യുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ വീണ്ടും ലോക്കുചെയ്യുക ടാപ്പുചെയ്യുക, ലോക്ക് ഫീച്ചര്‍ പ്രാപ്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാല്‍, ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഒരു സൂചകം ചേര്‍ക്കുന്നു, ഇത് പ്രൊഫൈല്‍ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സവിശേഷത പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കിയാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ പബ്ലിക്ക് ആയി എഴുതാനോ പങ്കിടാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപയോക്താക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ പോസ്റ്റുകളും ഷെയറുകളും അവരുടെ ചങ്ങാതി പട്ടികയില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ അവരുടെ പ്രൊഫൈല്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കില്‍, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം

നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ലോക്കുചെയ്തു’ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുക, അണ്‍ലോക്കില്‍ ടാപ്പുചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ അണ്‍ലോക്കുചെയ്യുക ടാപ്പുചെയ്യുക തുടര്‍ന്ന് യെസ് എന്ന ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Top