വിളിക്കാന്‍ ഇനി കോൺടാക്റ്റുകൾ തെരഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്

ഇനി ഓരോ തവണയും കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോയി വ്യക്തികളുടെ നമ്പർ തെരഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടെന്ന് വാട്‌സാപ്പ്. കോളിങ് ഷോട്ട്കട്ട് ഫീച്ചർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്‌സാപ്പ്.

ഈ ഫീച്ചർ പ്രകാരം, സ്ഥിരമായി വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കോളിങ് ഷോട്ട്‌കട്ട് ഓപ്‌ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നമ്പർ സ്വമേധയ നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്‌ക്രീനിൽ സേവ് ആകും. ഇതിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോയി നമ്പർ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നു അനായാസം കോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പുതിയ ഫീച്ചർ പുരോ​ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിന്റെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റഡ് വേർനിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ അസ്വദിക്കാം. നേരത്തെ ഒർജിനൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

Top