എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോര്‍ത്തല്‍ ? അപകടകരം ഈ നീക്കം

ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തല്‍ അപകടകരമായ ചാര പ്രവര്‍ത്തിയാണ്. ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ആരായാലും, ആരുടെ പ്രേരണയിലായാലും അത് പുറത്തു വരിക തന്നെ വേണം.(വീഡിയോ കാണുക)

 

Top