“ഞങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ഷെയറായി നൽകിയവരുടെ പിൻമുറക്കാർ” മന്ത്രി റിയാസ്

തവർഗീയതയ്ക്ക് എതിരെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ഷെയറായി നൽകിയവരാണ് ഇടതുപക്ഷമെന്ന് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയത്തിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ അമിതാധികാര പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സിപിഐ എം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞു. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ നിലപാടുമാണെന്നും റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം.

രാജ്യം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തിരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായി നീങ്ങുമ്പോഴും ഷെയർമാർക്കറ്റിലെ ചില ഷെയർ ബ്രോക്കർമാരുടെ മനസ്സ് പോലെ, ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ ചില കള്ളികളിൽ മാത്രം സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തെ നോക്കി കാണുന്ന ചിലർ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നത്, മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്ക് അപമാനമാണെന്നും റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ സംഘപരിവാറിന്റെ ഷെയർ പറ്റി ജീവിച്ചവർ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂവെന്നും റിയാസ് വിമർശിച്ചു.

Top