ഹൽവ ചടങ്ങ് നടന്നു; ‘യൂണിയൻ ബജറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ്’ സേവനം ലഭ്യമാക്കും

ഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ബജറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഹൽവ ചടങ്ങ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചു നടന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും പതിവായി നടത്തുന്നതാണ് ഹൽവ ചടങ്ങ്. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനും അച്ചടി ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുന്നോടിയായാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്താറുളളത്. ഈ വർഷം ബജറ്റിന് കടലാസ് പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകില്ല.

കൊവിഡ് പശ്ചത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ഹൽവ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് കേസുകൾ നിയന്ത്രണമായതിനാലും മറ്റ് സുരക്ഷ ക്രമീകരണത്തോടും ഹൽവാ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എം പിമാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബജറ്റ് രേഖകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ‘യൂണിയൻ ബജറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ്’ സേവനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബജറ്റ് രേഖകൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാകും. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം, 2021-22 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സമാഹാരത്തിന്റെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ധനമന്ത്രി ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Top