വീണ്ടും ‘കൈവിട്ട’ കളിക്കൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം . . .

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യം കൊച്ചി മോഡലോ ? വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനത്തെ കോ-ലീ-ബി-വി സഖ്യം വ്യാപകമാക്കുവാൻ അണിയറയിൽ നീക്കമെന്ന് ആരോപണം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top