ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി പുതിയ മൂന്ന് ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ട്രൂകോളര്‍

പഭോക്താക്കള്‍ക്കായി മൂന്ന് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ട്രൂകോളര്‍. ആശയവിനിമയം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുക എന്നത പ്രപ്പോസിഷനില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍. കോള്‍ റീസണ്‍, എസ്എംഎസ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യല്‍, എസ്എംഎസ് വിവര്‍ത്തനം എന്നിവയാണ് ഇത്. കോളുകളുടെ കാരണം സജ്ജീകരിക്കാവുന്ന പുതിയ സൊലൂഷന്‍ 250 ദശലക്ഷം സജീവ ട്രൂകോളര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്എംഎസുകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യാം, സന്ദേശങ്ങള്‍ ആപ്പില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം

ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വരെ ഇത് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു കെടുക്കും. കോള്‍ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ‘കോള്‍ റീസണില്‍’ സജ്ജീകരിക്കാന്‍ കഴിയും. കോള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് പേഴ്സണല്‍ കോളാണോ ബിസിനസ് കോളാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും അത്യവശ്യമാണോ എന്ന് ഇതിലൂടെ വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നു.

പുതിയ ‘എസ്എംഎസ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യല്‍’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കോളര്‍ ഐഡി ഫീച്ചര്‍ വിപുലീകരിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് എസ്എംഎസ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇവന്റുകള്‍, മീറ്റിംഗുകള്‍, വാങ്ങിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇതുകൂടാതെ എസ്എംഎസ് വിവര്‍ത്തന ഫീച്ചര്‍, ട്രൂകോളര്‍ ആപ്പില്‍ തന്നെ സന്ദേശം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് എസ്എംഎസിനും ഇന്‍സ്റ്റന്റ് മെസേജിനും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും സൌജന്യമായിരിക്കും.

Top