ബഹ്‌റൈനില്‍ പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്കും നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചു

soft drink

ബഹ്‌റൈന്‍: ബഹ്‌റൈനില്‍ പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്കുമുള്ള നികുതി വര്‍ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്‍. ഇത്തരത്തില്‍ 920 ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കാണ് നികുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്കും എനര്‍ജി ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്കും നികുതി വര്‍ധനവ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ നേരത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിപണിയില്‍ ഇത്തരം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വില വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നികുതി വര്‍ധനവ് ബാധകമായ 920 ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ പട്ടികയും ധനകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിലയും വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമുണ്ടായ വിലയും പട്ടികയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുപ്രകാരം പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും എനര്‍ജി ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്കും 100 ശതമാനം നികുതിയും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ക്ക് അന്‍പത് ശതമാനം നികുതിയുമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കാണ് വന്‍ നികുതി വര്‍ധനയുണ്ടായത്.

Top