ഗവര്‍ണര്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ച മൂന്നു ബില്ലുകള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം: ഗവര്‍ണര്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ച മൂന്നു ബില്ലുകള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ഗവര്‍ണറെ സര്‍വകലാശാലകളിലെ ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ബില്‍ (ഭേദഗതി 2) 2022, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ബില്‍ 2022, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ബില്‍ 2021 എന്നിവയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

ഇതോടെ സര്‍വകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്നു ഗവര്‍ണറെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കു കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം. ഏഴു ബില്ലുകളാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചത്. ഇതില്‍ ലോകായുക്ത ബില്ലിനു മാത്രമാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. മൂന്നു ബില്ലുകളില്‍ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

Top