2000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് ഇല്ല, റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം

ഡൽഹി: യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 2000 രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ചുമത്തിലെന്ന് നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്തിടെയാണ് റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ബാങ്കുകൾ സേവനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, കാനറ ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്നത്.

റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് നാലുവർഷമായി.റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയതോടെ, ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന രംഗത്ത് ഇനിയും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ക്യൂആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ കച്ചവടക്കാരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

വിർച്വൽ പേയ്‌മെന്റ് അഡ്രസുമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് യുപിഐ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. യുപിഐ പിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടപാട് നടത്താൻ സാധിക്കുക. യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 2000 രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് മെർച്ചന്റ് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് നിരക്കും ഈടാക്കുന്നതല്ലെന്നും നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു.

Top