ആയുധകച്ചവടം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം, പുതിയ ‘ഇരയെ’ തേടി അമേരിക്ക . . .

മേരിക്ക ഒരു വലിയ പരാജയമാണ്. അധിനിവേശം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ചരിത്രം, ആ ചരിത്രം തന്നെയാണ് വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.(വീഡിയോ കാണുക)

Top