ലീഗ് ഇത്രയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, തെറ്റിയത് കണക്ക് കൂട്ടല്‍ !

ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സ് യു.ഡി.എഫ് വിട്ടത് മുസ്ലീം ലീഗിനും പ്രഹരമാകുന്നു. ഭരണം ഇനി എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന അണികളുടെ വലിയ ചോദ്യത്തിനു മുന്നല്‍ പകച്ച് ലീഗ് നേതൃത്വം . . .(വീഡിയോ കാണുക)

Top