ഈ ചങ്കുറപ്പിനു മുന്നിൽ കൊലയാളി വൈറസും ‘പറക്കും’

ർഷക സമരമുഖത്ത് ഇതുവരെ പിടഞ്ഞു വീണത് 375 പേർ, കോവിഡ് കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമ്പോഴും, സമരമുഖം വിടാതെ, കർഷകരുടെ പ്രതിരോധം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top