അമേരിക്കയുടെ അഭിമാന ഗോപുരം തകര്‍ത്ത ശക്തികള്‍ വീണ്ടും . . .

ല്‍ഖ്വയ്ദ ഭീകരരുടെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ലക്ഷൃം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയെ വിറപ്പിച്ച ഭീകരരാണിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെ ടാര്‍ഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐ.എസിനേക്കാള്‍ വിനാശകാരികളാണ് ഈ ഭീകരര്‍. ജാഗ്രത അനിവാര്യം.(വീഡിയോ കാണാം)

Top