ദില്ലിയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ജനുവരി ആദ്യവാരം സമ്പൂര്‍ണ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ദില്ലി സര്‍ക്കാര്‍

ദില്ലി: ദില്ലിയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ജനുവരി ആദ്യവാരം സമ്പൂര്‍ണ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കി. ശൈത്യകാല അവധി 2024 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ആരംഭിച്ച് ജനുവരി 6 ന് ഇക്കുറി അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ദില്ലി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സര്‍ക്കുലര്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇക്കുറി 6 ദിവസത്തിലേക്ക് അവധി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 15 ദിവസമായിരുന്നു ശൈത്യകാല അവധി. ഇക്കുറി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്ത് നവംബര്‍ 9 മുതല്‍ നവംബര്‍ 18 വരെ അവധി നല്‍കിയിരുന്നതിനാലാണ് ശൈത്യകാല അവധി ആറ് ദിവസമായി നിജപ്പെടുത്തിയതെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സര്‍ക്കുലര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശീതകാല അവധി ജനുവരി 1 മുതല്‍ ജനുവരി 15 വരെ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്ത് നവംബര്‍ 9 മുതല്‍ നവംബര്‍ 18 വരെ നല്‍കിയിരുന്ന അവധി ശീതകാല അവധിയായി പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരിയിലെ അവധി കുറച്ചത്. അധ്യാപക / അനധ്യാപക ജീവനക്കാര്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ദില്ലി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Top