ഡീസല്‍ ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ പ്രായം പതിനഞ്ചില്‍ നിന്ന് 22 വര്‍ഷമായി ഉയര്‍ത്തി; മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്

കേരളത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താവുന്ന ഡീസല്‍ ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ പ്രായം പതിനഞ്ചില്‍ നിന്ന് 22 വര്‍ഷമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പാണ് വിവരം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 22 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായ ഡീസല്‍ ഓട്ടോറിക്ഷകള്‍ (01-01-2024 മുതല്‍ പ്രാബല്യം ) ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആയോ / LPG ആയോ / CNG ആയോ / LNG ആയോ മാറ്റിയാല്‍ മാത്രമേ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി.

നേരത്തെ ഇത് 15 വര്‍ഷം ആയിരുന്നുവെന്നും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഗുഡ്‌സ് വാഹനങ്ങള്‍ ഈ നിയമപരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഫിറ്റ്‌നസ് അനുസരിച്ച് സര്‍വ്വീസ് നടത്താമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

Top