എംജി മോട്ടോഴ്സിന്റെ zs ഇലക്ട്രിക്; ആദ്യ വാഹനം സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറി
January 28, 2020 4:15 pm

എംജി മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് മോഡലായ zs ന്റെ ആദ്യ വാഹനം സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ എനര്‍ജി എഫിഷന്‍സി സര്‍വീസ് ലിമിറ്റഡിന്

വിപണിയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മികച്ച ബുക്കിംഗുമായി ഇസഡ്എസ് ഇലക്ട്രിക്ക്
January 19, 2020 10:40 am

വിപണിയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മികച്ച ബുക്കിംഗ് സ്വന്തമാക്കി ചൈനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ saic. കമ്പനിയുടെ മോറിസ് ഗാരേജിന്റെ രണ്ടാമത്തെ

എംജിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ എംജി zs ഇവി പുറത്തിറക്കി
December 5, 2019 4:57 pm

എംജിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ എംജി zs ഇവി പുറത്തിറക്കി. ജി (മോറിസ് ഗരേജസ്) ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്ന വാഹനമാണിത്. എംജിയുടെ ഗുജറാത്തിലെ