ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ ഷാവോമി ഫോണുകളില്‍ ഹൈപ്പര്‍ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ച് കമ്പനി
January 2, 2024 3:24 pm

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ ഷാവോമി ഫോണുകളില്‍ ഹൈപ്പര്‍ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ച് കമ്പനി. 2024 ജനുവരി മുതല്‍ ഷാവോമി ഉല്പന്നങ്ങളില്‍ ഹൈപ്പര്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടാല്‍ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് മുന്‍കൂട്ടി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യും: ഷാവോമി
May 5, 2020 5:34 pm

ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി ഷാവോമി ഇന്ത്യ. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടാല്‍ ഷാവോമി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് മുന്‍കൂട്ടി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമെന്നും