നിസാന്‍ മൈക്രയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് എക്‌സ് ഷിഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു
July 9, 2015 10:40 am

ജാപ്പനീസ് കാര്‍ കമ്പനിയായ നിസാന്‍ മൈക്രയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് എക്‌സ് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. 2010 ജൂലൈയില്‍ ഇന്ത്യന്‍