മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് തണുപ്പില്‍ വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുമായി കാസിയോ
April 24, 2018 11:04 am

ജാപ്പനീസ് വാച്ച് നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കാസിയോ PRO TREK വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട WSDF20A സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് പുറത്തിറക്കി. 50 മീറ്റര്‍ ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിലും