ഗോദയില്‍ തിളങ്ങി ഇന്ത്യ; ദിവ്യ കക്രാന് വെങ്കലം
August 6, 2022 6:40 am

കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ ഗുസ്തിയില്‍ ദിവ്യ കക്രാന് വെങ്കലം. ടോംങ്കോയുടെ കോക്കര്‍ ലെമലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മെഡല്‍ നേട്ടം. 2-0 എന്ന