ഇന്തൊനീഷ്യന്‍ അന്തര്‍വാഹിനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു
April 24, 2021 6:10 pm

ജക്കാര്‍ത്ത: ബാലി കടലില്‍ 53 നാവികരുമായി കാണാതായ ഇന്തൊനീഷ്യന്‍ അന്തര്‍വാഹിനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായി സൈനിക മേധാവി. കാണാതായ കെആര്‍ഐ നങ്ഗല