റാങ്‌ളര്‍ നൈറ്റ് ഈഗിള്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ എഡിഷന്‍ യു.കെയില്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി
May 18, 2017 3:51 pm

കഴിഞ്ഞ ജനീവ മോട്ടോര്‍ ഷോയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച റാങ്‌ളര്‍ നൈറ്റ് ഈഗിള്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ എഡിഷന്‍ യു.കെയില്‍ നിരത്തിലിറങ്ങി. റാങ്ക്‌ളര്‍ നൈറ്റ് ഈഗിളിന്റെ