ഇസ്രയേലിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും മൂന്നു കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു
May 17, 2021 3:41 pm

ഗസ:  ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതി എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഗസയില്‍ മാത്രം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഏകദേശം മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നതായി