ഞങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകന്‍
August 18, 2021 4:30 pm

കളിക്കളത്തിലെ വാക്‌പോരില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഭയമില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകന്‍ ക്രിസ് സില്‍വര്‍വുഡ്. തങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ തങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിക്കും. അതാണ്