ഹൈദരാബാദിൽ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 65.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിസ് ബ്രാന്‍ഡ് സിഗരറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു
December 16, 2017 5:06 pm

ഹൈദരാബാദ് : ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് 65.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിസ് ബ്രാന്‍ഡ് സിഗരറ്റ് പിടികൂടി. ഹൈദരാബാദ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ