വില വീണ്ടും കുറച്ചു ; 11,000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുമായി ‘ഷവോമി’
November 14, 2017 7:15 pm

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ രംഗത്തു വീണ്ടും തരംഗമാവുകയാണ് ഷവോമി. ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് റെഡ്മി നോട്ട് 4ന്റെ വില വീണ്ടും കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷവോമി നോട്ട്