ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുയലിനെ കാണാനില്ല: കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം
April 14, 2021 5:25 pm

ലണ്ടൻ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുയൽ എന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഡാരിയസ് എന്ന മുയൽ മോഷണം പോയി. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള