ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ 5ജി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ വിപണിയായി ഇന്ത്യ
November 15, 2021 8:32 am

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ 5ജി സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ വിപണിയായി ഇന്ത്യ. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തില്‍ പത്ത് ദശലക്ഷം