ലോകത്തിലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യന്‍ ഘഗേന്ദ്ര താപ മഗര്‍ ഓര്‍മ്മയായി
January 19, 2020 8:42 am

നേപ്പാള്‍: ചലനശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനെന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡ് ഉടമ ഘഗേന്ദ്ര താപ മഗര്‍ അന്തരിച്ചു. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചതിനെ