ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി മുകേഷ് അംബാനി
January 23, 2021 11:09 pm

മുംബൈ: ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി മുകേഷ് അംബാനി. ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണേർസ് പട്ടിക പ്രകാരം മുകേഷ് അംബാനി 11ാം