‘ആര്‍ക്ക് വെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക് സൂപ്പര്‍ബൈക്ക്’ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ 30 മിനിറ്റ് : വില 82 ലക്ഷം
January 4, 2019 9:55 am

ലോകത്തെ മറ്റു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കില്‍ നിന്നെല്ലാം തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തനായ മോഡലാണ് ആര്‍ക്ക് വെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക് സൂപ്പര്‍ബൈക്ക്. 118,000 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം