ലോക പ്രശസ്ത വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍; ഹാര്‍ലി ഡേവിഡ്‌സണ്‍ ഇന്ത്യ വിടുന്നു
August 28, 2020 7:48 am

ലോക പ്രശസ്ത അമേരിക്കന്‍ ഇരുചക്ര വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഹാര്‍ലി ഡേവിഡ്‌സണ്‍ ഇന്ത്യ വിടുന്നു. കാര്യമായി വില്‍പ്പനയില്ലാത്തതും ഭാവിയിലും ഇന്ത്യന്‍ ആഡംബര