ആരോഗ്യ അസംബ്ലിയിലെ നിരീക്ഷക രാജ്യമായി തായ് വാന്‍ 
May 6, 2021 4:50 pm

ലണ്ടന്‍:  ആഗോളതലത്തില്‍ ആരോഗ്യ അസംബ്ലിയിലെ നിരീക്ഷക രാജ്യമായി തായ് വാനെ വീണ്ടും തെരെഞ്ഞെടുത്തു.  ചൈനയുടെ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ലോകാരോഗ്യ