ലോകപ്രശസ്ത ഹാഗിയ സോഫിയ മ്യൂസിയം പള്ളിയായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു
July 12, 2020 12:03 am

തുര്‍ക്കി: ഇസ്താംബൂളിലെ ലോകപ്രശസ്ത ഹാഗിയ സോഫിയ മ്യൂസിയം പള്ളിയായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉര്‍ദുഗാന്‍. വരുന്ന ജൂലൈ 24