‘വിമന്‍സ് വേള്‍ഡ് കാര്‍ ഓഫ് ദ് ഇയര്‍ 2017’ അവാര്‍ഡ് ‘ഐകോണിക്’ നേടി
November 16, 2017 10:53 pm

സുന്ദരികള്‍ക്കും സുന്ദരന്‍മാര്‍ക്കും മാത്രമല്ല വാഹനങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ട് അവാര്‍ഡുകള്‍. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തില്‍ വനിതകളുടെ ഇഷ്ട കാറായി ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ ‘ഐകോണിക്’ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ‘വിമന്‍സ്