ഇത്രമേല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ലോകത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് അതിനേക്കാല്‍ വലിയ അകല്‍ച്ച; മാര്‍പ്പാപ്പ
January 2, 2019 5:15 pm

വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: ഇത്രമേല്‍ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ലോകത്തില്‍ അതിനേക്കാള്‍ വലിയ അകല്‍ച്ചകളാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശനവുമായ് മാര്‍പ്പാപ്പ. ലോകത്തിന് ലാഭക്കൊതി ലാഭക്കൊതി