കാഴ്ചകള്‍ വ്യക്തമാക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ‘വിഷന്‍ 2020’
October 10, 2018 3:30 pm

ജനീവ: നാളെയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോക കാഴ്ച ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അന്ധതയെക്കുറിച്ചും കാഴ്ച സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നതിനാണ് 2000