ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വനിത വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
April 11, 2019 3:42 pm

മുംബൈ: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വനിത ജ്യോതി അംഗെ വോട്ട്