കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിയ മഹാമാരികള്‍ …
March 13, 2020 12:22 pm

മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ നാശം വിതച്ച് ജനങ്ങളില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയില്‍ ലോകത്താകമാനം നിയന്ത്രാണാധീതമായി പടരുന്ന സാംക്രമികരോഗങ്ങളെയാണ് ‘മഹാമാരി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു