ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കാശ്മീരും അരുണാചലും അടർത്തിമാറ്റി ചൈനീസ് മാപ്പ് . . ! !
January 4, 2018 12:37 pm

ടൊറാന്റോ: ലോകമാപ്പില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലയായ കശ്മീരിനേയും, അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനേയും വെട്ടിമാറ്റി ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത ഗ്ലോബുകള്‍. കാനഡയിലെ കടകളിലാണ് ഇന്ത്യയെ