വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകാപരം: ഗവര്‍ണര്‍
August 16, 2020 5:48 pm

തിരുവനന്തപുരം: ലോക മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് കീര്‍ത്തി കേട്ട വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകാ പരമാണെന്ന്

flag പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്ങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തികാട്ടി വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം
August 16, 2020 5:35 pm

തിരുവനന്തപുരം: ലോക മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ സംഘടനയായ വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകൃതമായതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ