കോവിഡ് വാക്സിൻ അനുമതി, ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രമുഖർ
January 5, 2021 11:48 pm

ഡൽഹി : കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സീൻ എന്നീ രണ്ടു വാക്സീനുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ