ഇരുന്നൂറ്‌ ജോഡി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യുക്രെയിനില്‍ അപൂര്‍വ്വസംഗമം
August 13, 2018 10:40 am

കീവ്: 200 ജോഡി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യുക്രെയിനില്‍ അപൂര്‍വ്വ സംഗമം. യുക്രെയിനിലെ കിവ് ചാരിറ്റിയാണ് ഇത്തരമൊരു അപൂര്‍വ കാഴ്ചക്ക് വേദിയൊരുക്കിയത്. എല്ലാ