ലോക പ്രശസ്തമായ ഈഫല്‍ ടവര്‍ വീണ്ടും തുറന്നു
June 25, 2020 10:21 pm

പാരീസ്: കൊവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ ഈഫല്‍ ടവര്‍ വീണ്ടും തുറന്നു. ടവര്‍ തുറന്നുവെങ്കിലും പഴയതു പോലെ

ലോകപ്രശസ്തയായ ‘ഗ്രംപി’ പൂച്ചയുടെ ആ വിഷാദ ഭാവം ഇനിയില്ല
May 18, 2019 1:17 pm

ലൊസാഞ്ചലസ്:ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന ലോകപ്രശസ്തയായ ‘ഗ്രംപി’ പൂച്ച ഇനിയില്ല. ഒറ്റച്ചിത്രം കൊണ്ട് ഭക്ഷണശാലയില്‍ വെയിട്രസ് ആയിരുന്ന തബത ബുന്ദിസെന്‍ എന്ന യുവതിയെ