ലോക ഊര്‍ജ കമ്പനികളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി റിലയന്‍സ്
October 1, 2017 7:25 pm

ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ എനര്‍ജി കമ്പനിയായി റിലയന്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എസ്ആന്‍ഡ്പി ഗ്ലോബല്‍ പ്ലാറ്റ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട ഊര്‍ജ കമ്പനികളുടെ റാങ്കിംഗിലാണ് റിലയന്‍സ് മൂന്നാം