പോളോ, അമിയോ, വെന്റോ കാറുകളുടെ വേള്‍ഡ് കപ്പ് എഡിഷനുമായി ഫോക്സ്വാഗണ്‍ വിപണിയില്‍
May 31, 2019 9:29 am

പോളോ, അമിയോ, വെന്റോ കാറുകളുടെ പ്രത്യേക വേള്‍ഡ് കപ്പ് എഡിഷന്‍ പുറത്തിറക്കി ഫോക്സ്വാഗണ്‍. അലോയി വീല്‍, ഡീക്കല്‍സ്, ക്രോം ബാഡ്ജ്,