ആഗോളതലത്തില്‍ മികച്ച വില്‍പ്പനയുള്ള സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഐഫോണ്‍ ടെന്നെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
May 18, 2018 6:44 pm

ആഗോളതലത്തില്‍ മികച്ച വില്‍പ്പനയുള്ള സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ആപ്പിള്‍ ഒടുവില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഐഫോണ്‍ ടെന്‍ ആണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐഫോണ്‍ 8 പ്ലസ് രണ്ടാം