യു.പി.എ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളും ഈ ദുരന്തത്തിന് പ്രധാന കാരണമാണ് !
February 28, 2019 3:42 pm

ലോകം തന്നെ ഇപ്പോള്‍ മുള്‍മുനയിലാണ്. എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. ധീരദൗത്യത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്ന് പാക്കിസ്ഥാനില്‍ അകപ്പെട്ട