ലോക അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വേഗറാണിയായി ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ആൻ ഫ്രേസർ
July 18, 2022 6:06 pm

ഒറിഗോണ്‍: ലോക അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വേഗതയുടെ റാണിയായി ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ആൻ ഫ്രേസർ. 100 മീറ്ററിൽ നിലവിലെ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയാണ്